11 Doa Agar Banyak Pembeli Datang Atau Dagangan Laris

Doa Agar Banyak Pembeli Datang – Di dalam agama Islam berdagang jadi salah satu pekerjaan mulia. Berdagang sangat dianjurkan untuk memperoleh keberkahan, keuntungan halal, serta menghindari kalian dari kemiskinan karena adanya pemasukkan.

Dengan banyaknya pembeli yang datang mungkin jadi salah satu impian bagi setiap pedagang, namun apa itu yang dinamakan berdagang pastinya ada waktunya sepi dan ramai pembeli. Tidak serta merta dagangan kalian akan terus menerus banyak pembeli.

Namun demikian, saat dalam menjemput rezeki dengan cara berdagang sebagai seorang muslim perlu panjatkan doa kepada Allah SWT. Di mana panjatan doa ini bertujuan untuk meminta rezeki yang barokah untuk diri sendiri dan untuk keluarga.

Selain itu bertujuan juga agar banyak pembeli datang alias laris manis. Lantas apakah kalian sudah tahu doa agar banyak pembeli datang dan tidak sepi? Jika belum pada kesempatan kali ini akan sampaikan doa agar banyak pembeli datang dan beli barang dagangan kalian.

Doa Agar Banyak Pembeli Datang

Jika kalian bertanya dan sedang mencari dzikir atau bacaan doa agar banyak pembeli datang atau laris, mari ke pembahasan utama seperti yang ada pada judul. Adapun doa-doa agar banyak pembeli sendiri di antara lainnya:

1. Doa Mohon Limpahkan Rezeki Halal

Latin : Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi’an thayyiban min ghairi ta’abin wala masyaqqotin wa laa dhairin walaa nashabin innaka ‘alaa kulli syaiin qadiir.

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas, dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.

2. Doa Agar Dagangan Laris Manis

Latin : Allahumma rahmataka arjuu fa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin wa ash-lihlii sya’nii kullahu laa ilaha illa anta.

Artinya : Ya Allah, dengan rahmat-Mu, aku berharap, janganlah Engkau sandarkan urusanku pada diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku seluruhnya, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau.

3. Dzikir Doa Penglaris Dagangan agar Berkah

Latin : Alhamdulillahil ladzi rozaqoni haadza min ghairi haulin minni wala quwwatin allahumma baarik fiihi.

Artinya : Segala puji bagi allah yang telah memberi rezeki kepadaku dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku, Ya Allah semoga engkau berkahi pada ku rezeki.

4. Doa Penglaris Dagangan

Latin : Allahumma innii as aluka ilman naafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.

Artinya : Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, baik, dan amalan yang diterima.

5. Doa agar Usaha Lancar

Latin : Alloohumma zidnaa wa laa tanqushnaa wa akrimnaa wa laa tuuhinaa wa a’athinaa wa laa tahrimnaa wa aatsirnaa wa laa tu’tsir ‘alainaa wa ardhinaa wardhoo ‘annaa.

Artinya : Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berilah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami, dan janganlah Engkau cegah kami.

6. Doa Mohon Dagangan Laris Manis Terus

Latin : Allahumma inni as-aluka an tarzuqonii rizqon halaalan waasi’an thoyyiban min ghairi ta’abin wala masyaqqatin walaa dloirin walaa nashabin innaka a-laa kulli syaiin qodiir

Artinya : “Ya Allah aku minta pada engkau akan pemberian rizki yang halal, luas, baik tidak tanpa repot dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu.”

7. Doa agar Dapat Rezeki yang Tidak Terduga

Latin : Wa yarzuq-hu min haisu la yahtasib, wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja’alallahu likulli sya’ing qadra.

Artinya : Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. (QS At-Talaq: 3).

8. Doa Saat Dagangan Sepi

  • Doa Pertama

Latin : Allahumma faarijal hammi wa kaasyifal ghammi mujiba da’watal mudhtariina rahmaanad dun-yaa wal aakhirati wa rahiimahumaa irhamnii rahmatan tughniinii bihaa ‘an rahmati man siwaak.

Artinya : Ya Allah, Zat yang menghilangkan segala kesedihan, yang menggembirakan segala duka cita dan yang mengabulkan semua permohonan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang baik di dunia maupun di akhirat, curahkan rahmat-Mu kepada kami, yaitu rahmat yang menjadikan kami tidak membutuhkan pertolongan selain kepada-Mu.

  • Doa Kedua

Latin : Yaa Hayyu Yaa Qayyum, bi rahmatika as-taghiits.

Artinya : Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan.

  • Doa Ketiga

Latin : Allahumma rahmataka arjuu fa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin wa ash-lihlii sya’nii kullahu laa ilaha illa anta.

Artinya : Ya Allah, dengan rahmat-Mu, aku berharap, janganlah Engkau sandarkan urusanku pada diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku seluruhnya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau.

9. Dzikir Doa Agar Terhindar dari Kerugian

Latin : Asa robbuna ayyubdilana khoiram minha inna ila rabbina raghibun

Artinya : Mudah-mudahan Tuhan kami memberikan ganti kepada kami dengan yang lebih baik daripada itu, sesungguhnya kami mengharapkan ampunan dari Tuhan kami.

10. Doa saat Mengalami Kerugian

Latin : Allaahumma laa khaira illa thairuka wa laa khaira illa khairuka wa laa ilaaha ghairuka.

Artinya : Ya Allah, tiada rasa pesimis, kecuali yang Engkau tetapkan, dan tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada Tuhan, kecuali Engkau.

11. Doa Rukyah Warung / Tempat Usaha

Namun jika ada masalah pada tempat usaha seperti contoh saat kalian mengontrak di sebuah ruko yang sebelumnya digunakan juga untuk berdagang namun gunakan jin penglaris. Maka kalian bisa bacakan doa ruqyah tempat usaha agar ramai dan mengusir jin tersebut sebelum memulai berjualan.

Kesimpulan

Mungkin itu saja pembahasan dapat sekolahpesantren.id sampaikan terkait doa agar banyak pembeli datang atau laris manis pada saat kita berjualan. Semoga dengan adanya pembahasan doa agar banyak pembeli di atas bisa bermanfaat untuk semua yang membutuhkan, selalu amalkan doa tersebut setiap saat.