Doa Pagi Sore LDII Lengkap Arab Latin Beserta Artinya

Doa Pagi Sore LDII – Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga resmi yang memiliki peran penting, terutama untuk setiap umat Islam. Salah satunya ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dimana organisasi tersebut berdiri secara resmi sesuai dengan PP No. 18 tahun 1986 dan peraturan menteri dalam negeri No. 5 tahun 1986.

Hampir setiap organisasi Islam yang ada di Indonesia sangat menganjurkan sekali kepada pengikutnya untuk berdoa kepada tuhan yang maha esa, sebagaimana telah diterangkan di dalam Al Quran. Bagi setiap hambanya yang memanjatkan doa setiap waktu, niscaya doa doanya akan dikabulkan, sama seperti halnya dengan LDII.

Buat kalian yang ingin mengetahui doa pagi sore LDII, disini kami akan sampaikan kepada kalian semua mulai dari arab latin beserta artinya. Dengan mengetahui artinya apa, maka kita bisa menentukan doa doa sesuai dengan tujuan kalian berdoa, apakah ingin meminta ampunan, keselamatan dunia akhirat san lain sebagainya.

Untuk pada pembahasan kali ini kami akan memberikan informasi lengkap mengenai doa pagi sore LDII, manfaat dan bacaan arab latin serta artinya. Baiklah tanpa berlama-lama lagi langsung saja simak informasi telah dipersiapkan lebih lengkapnya berikut ini.

Keutamaan Berdoa

Sebelum lanjut ke pembahasan utama, disini kami akan sampaikan kepada kalian semua akan keutamaan sering berdoa kepada tuhan yang maha esa. Untuk mengetahui lebih lengkapnya dapat simak langsung sebagai berikut.

  • Doa sama saja ibadah, jadi setiap umat muslim yang sering beroda akan mendapatkan banyak pahala.
  • Selanjutnya sebagai bentuk kedekatan kalian terhadap tuhan yang maha esa.
  • Keutamaan selanjutnya untuk meningkatkan takwa kepada allah SWT dan juga mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa.
  • Berikutnya dapat terhindar dari bencana dan kemarahan tuhan.
  • Mampu menenangkan hati setiap umat muslim yang sering berdoa.

Doa Pagi Sore LDII

Secara umum berdoa bisa kita ucapkan menggunakan bahasa sendiri, sama seperti halnya ketika berdoa bahasa sunda, jawa maupun arab. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lengkapnya, silahkan simak langsung sebagai beriku.

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

BISMILLAHI LAA YADHURRU MA’ASMIHI SYAIUN FIL ARDHI WALAA FISSAMAAI WAHUWASSAMII’UL ‘ALIIM

Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu apapun beserta nama Nya yang membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha mengetahui

Doa tersebut bisa kalian bacakan pagi hari sebanyak 3 kali dan sore hari 3 kali. Nantinya kalian akan terlindung dari gangguan apapun.

Selain doa diatas, kalian juga bisa membaca doa lain diantaranya adalah sebagai berikut :

ALLAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUMM(U), LAA TA`KHUDUHUU SINATUN WA LAA NAUM(UN), LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI, MAN DZALLADZII YASYFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIH(I), YA’LAMU MAA BAINAA AIDIIHIIM WA MAA KHALFAHUM, WA LAA YUHIITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILAA BIMAA SYAA-A, WA SI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHI, WA LAA YA-UUDUHU HIFZHUHUMAA WA HUSWAL ‘ALIYYUL ‘AZHIIM(I)

Artinya :
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disemabah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (MakhlukNya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang ada dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisiNya tanpa seizinNya. Dia mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Lalu dilanjutkan untuk membaca suart Al Ikhlas, Al Falaq dan surat An Naas sebanyak 3 kali sesuai dengan sabda nabi :

Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Khubaib : “Bacalah Surat Al Ikhlash, Al Falaq dan An Nas, di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu cukup bagimu untuk mencegah semua marabahaya.” (H.R Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Albani)

Kemudian lanjut juga untuk membaca :

HASBIYALLAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA, ‘ALAIHI TAWAKKALTU, WA HUWA RABBUL ‘ARSYIL ‘AZHIIM(I)

Artinya :
“Cukuplah bagiku Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, Dialah Tuhan Arsy yang sangat agung.”

ALLAHUMMA ANTA RABBII LAA ILAAHA ILLAA ANTA, KHALAQTANII WA ANAA ‘ABDUKA, WA ANAA ‘ALAA ‘AHDIKA MASTATHA’TU, A’UUDZUBIKA MIN SYARRIMAA SHANA’TU, ABUU-U LAKA BINI’MATIKA ‘ALAYYA, WA ABUU-U LAKA BIDZANBII, FAGHFIRLII FA-INNAHUU LA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLAA ANTA.

Artinya :
“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMU, aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengkui segala nikmatMu kepadaku dan aku mengakui semua dosaku, oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosakecuali Engkau.”

ALLAHUMMA ‘AAFINII FII BADANII, ALLAHUMMA ‘AAFINII FII SAM’II, ALLAHUMMA ‘AAFINII FII BASHARII, LAA ILAAHA ILLAA ANTA. ALLAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MINAL KUFRI WAL FAQRI, ALLAHUMMA INNII, ALLAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MIN ‘ADZAABIL QABRI, LAA ILAAHA ILLAA ANTA.

Artinya :
“Ya Allah, selamtkanlah tubuhku (dari penyakit maksiat dan segala yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku, Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan yang layak disemabah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.”

LAA ILAAHA ILLAALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHUU LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR(UN)

Artinya :
“Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, Dia mampu menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu.”

Akhir Kata

Nah, seperti itulah kiranya pembahasan lengkap mengenai Doa Pagi Sore LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat Sekolahpesantren.id sampaikan. Semoga saja dengan adanya informasi tersebut bisa membantu semua orang sedang membutuhkan.