3 Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda 2024

Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda – Kegiatan belajar mengajar dalam sebuah Ponpes biasanya sudah dipersiapkan secara matang oleh pihak pengelola. Adapun beberapa di antaranya merancang suatu program pendidikan dengan basis kurikulum tertentu.

Jika membahas mengenai program pendidikan Ponpes, maka Miftahul Huda dapat dijadikan sebagai salah satu contoh nyatanya. Dengan manajemen terbaik dan fasilitas memadai, program pendidikan Pesantren Miftahul Huda dapat berjalan dengan lancar.

Pastinya hal ini menjadi kabar baik bagi orang tua/wali yang ingin mendaftarkan calon santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Lantas, apa saja program pendidikan pesantren Mifathul Huda tersebut?

Supaya dapat membantu Anda yang kini tengah mencari informasi mengenai Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda, maka SekolahPesantren.id akan menjelaskan detailnya. Jadi silahkan simak pembahasan terkait Ponpes Miftahul Huda berikut ini.

Kitab dalam Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda

Dalam proses pelaksanaan program pendidikannya, pesantren Miftahul Huda menggunakan beberapa kitab untuk diajarkan. Masing-masing dari kitab tersebut nantinya akan digunakan pada masing-masing tingkatan program pendidikan.

Supaya dapat diketahui bersama, berikut beberapa kitab yang diajarkan dalam Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda.

1. Bidang Kebahasaan dan Logika Miftahul Huda

Bidang Kebahasaan dan Logika dari Pesantren Miftahul Huda berfokus pada Ilmu Grammar serta Mantiq dalam Bahasa Arab. Beberapa Kitab seperti Jurumiyah, Amsilat at-Tashrifiyyah, dan Alfiyyah Ibnu Malik akan digunakan sebagai rujukan pemahaman.

2. Bidang Akidah Miftahul Huda

Bidang Akidah dari Pesantren Miftahul Huda berfokus pada aspek penghayatan. Beberapa Kitab seperti Tijan ad-Daruri, Kifayat al-‘Awam, Khulasah Ilmu Tauhid, Majmu’at al-‘Aqidah, Jauhar at- Tauhid, Ummul Barahin, Kharidat al-Bahiyah, dan ‘Aqidah Islamiyyah akan digunakan sebagai rujukan pemahaman.

3. Bidang Syariah Miftahul Huda

Bidang Syariah dari Pesantren Miftahul Huda berfokus pada pengamalan ibadah serta muamalah (fiqih). Beberapa Kitab seperti Safinat an- Najah, Riyad al-Badi’ah, Fath al-Qarib, Fath al-Wahhab, Fath al-Mu’in, I’anat at-Thlibin, dan Kifayat al-Akhyar akan digunakan sebagai rujukan pemahaman.

4. Bidang Ushul Fiqh Miftahul Huda

Bidang Ushul Fiqh dari Pesantren Miftahul Huda akan dikaji menggunakan beberapa Kitab seperti Waraqat, Lataif al-Isyarah, Gayat al-Wu¡ul, Jamu al-Jawami, dan Asybah wan Nadza`ir sebagai rujukan pemahamannya.

5. Bidang Ilmu Hadits dan Tafsir Miftahul Huda

Bidang Ilmu Hadits dan Tafsir dari Pesantren Miftahul Huda akan dikaji menggunakan beberapa Kitab seperti Arba’in Nawawiyyah, Riyad as-Shalihin, Tafsir Jalalain, Shahih Bukhary, Sahih Muslim, dan Tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan pemahaman.

6. Bidang Akhlak dan Tasawuf Miftahul Huda

Bidang Akhlak dan Tasawuf dari Pesantren Miftahul Huda berfokus pada aspek perilaku. Beberapa Kitab seperti Akhlaq lil Banin, Sulam at-Taufiq, Talim al-Muta’alim, ‘Alaj al-Amrad, Kifayat al-Atqiyya, Syub al-Iman, Na¡aih al-`Ibad, dan Hikam akan digunakan sebagai rujukan pemahaman.

Semua bidang di atas bisa didapatkan melalui beberapa kajian kitab secara berjenjang. Nantinya semua kegiatan di Pesantren Miftahul Huda juga akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Kurikulum Pondok Pesantren Miftahul Huda

Sebagai salah satu pondok pesantren salaf, Miftahul Huda menggunakan kurikulum kepondokan yang berfokus pada ilmu tauhid. Adapun beberapa kegiatan lainnya seperti Tahfidz Al-Qur’an yang akan diajarkan secara intens dalam pesantren tersebut.

Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda

Setelah mengetahui beberapa informasi penting di atas, barulah kita dapat membahas mengenai Program pendidikan di PonPes Miftahul Huda. Setidaknya terdapat beberapa tingkat program pendidikan yang nantinya harus ditempuh oleh para santri.

Supaya dapat diketahui apa saja jenisnya, berikut beberapa Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda.

1. Program Pendidikan Tingkat Dasar Pesantren Miftahul Huda – Ula

Program Pendidikan Tingkat Dasar atau biasa disebut Ula akan ditempuh oleh santri dalam kurun waktu 4 Tahun. Adapun beberapa mata pelajaran masih berkutat pada ilmu dasar Keislaman.

Supaya dapat diketahui bersama, berikut beberapa mata pelajaran di Pendidikan Tingkat Dasar Pesantren Miftahul Huda (Ula).

Tahun Ke – UlaMata Pelajaran
1Membaca Al-Qur’an
Fasholatan
2Imla’/menulis arab
Tajwid (Tuhfatul Athfal)
Fiqh (Safinatun Najah)
Sejarah (Khulasoh Nurul Yaqin)
3Tajwid (Jazariyah)
Fiqh (Safinatun Najah)
Tauhid (Aqidatul Awam)
Shorof (al-Amtsilatu at-Tashrifiyyah)
Praktek membaca Al-Qur’an (Juz ‘Amma)
4Fiqh (Sullamuttaufiq)
Tauhid (Bad’ul Amali)
Shorof (al-Amtsilatu at-Tashrifiyyah)
Nahwu (Jurumiyah)

2. Program Pendidikan Tingkat Menengah Pesantren Miftahul Huda – Wustho

Program Pendidikan Tingkat Menengah atau biasa disebut Wustho akan ditempuh oleh santri dalam kurun waktu 3 Tahun. Adapun beberapa mata pelajaran berkutat pada pendalaman ilmu alat.

Supaya dapat diketahui bersama, berikut beberapa mata pelajaran di Pendidikan Tingkat Menengah Pesantren Miftahul Huda (Wustho).

Tahun Ke – WusthoMata Pelajaran
1Nahwu (Imrithi I)
Shorof (Kaylani)
Fiqh (Fathul Qorib I)
Tafsir (al-Jalalain I)
Hadits (Bulughul Marom I)
Bahasa Arab (al-Arabiyah I)
2Nahwu (Imrithi II)
I’rob (Qowaidul I’rob)
Fiqh (Fathul Qorib II)
Tafsir (al-Jalalain II)
Hadits (Bulughul Marom II)
Bahasa Arab (al-Arabiyah II)
3Nahwu (Fathu Robbil Bariyyah)
Balaghoh (Qowaidul Lughoh Al-Arabiyah)
Fiqh (Syawir Fathul Qorib)
Tafsir (al-Jalalain III)
Hadits (Bulughul Marom III)
Faroidh (Syarah Nadhom Ar-Rohbiyyah)

3. Program Pendidikan Tingkat Atas Pesantren Miftahul Huda – Ulya

Program Pendidikan Tingkat Atas atau biasa disebut Ulya akan ditempuh oleh santri dalam kurun waktu 3 Tahun. Adapun beberapa mata pelajaran berkutat pada pendalaman ilmu fiqh dan ilmu hisab.

Supaya dapat diketahui bersama, berikut beberapa mata pelajaran di Pendidikan Tingkat Atas Pesantren Miftahul Huda (Ulya).

Tahun Ke – UlyaMata Pelajaran
1Fiqh (Fathul Mu’in)
Ushul Fiqh (al-Mabadiul Awwaliyah)
Nahwu (Alfiyyah Ibnu ‘Aqil)
Tauhid (Ummul Barohin)
2Fiqh (Fathul Mu’in II)
Ushul Fiqh (Faroidul Bahiyyah)
Nahwu (Alfiyyah Ibnu ‘Aqil)
Ilmu Hadits (Manhaj Dzawin Nadhor)
Tauhid (Ummul Barohin)
3Fiqh (Fathul Mu’in III)
Nahwu (Alfiyyah Ibnu ‘Aqil)
Ilmu Hisab (Sullamun Nayyiroin)
Arudh (Muktar As-Syafi’i)
Balaghoh (Jauharul Maknun)

Nantinya secara bertahap, santri akan menempuh beberapa program pendidikan di atas. Supaya lebih jelas informasi program tersebut, maka Anda dapat mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak Pesantren Miftahul Huda.

Alamat dan Nomor Telepon Pesantren Miftahul Huda

Sebelumnya sudah dijelaskan apabila para orang tua/wali calon santri dapat mengkonfirmasi secara langsung pada pihak pondok terkait program pendidikan. Pesantren Miftahul Huda sendiri menyediakan nomor telepon sebagai akses untuk menggali beragam informasi.

Supaya dapat segera dikunjungi dan dihubungi, berikut alamat serta nomor telepon dari Pesantren Miftahul Huda.

1. Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya

Berikut alamat dan nomor telepon Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya.

AlamatJalan Miftahul Huda, RT.05/RW.02, Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46197
Telepon082317517347

2. Pesantren Miftahul Huda Boyolali

Berikut alamat dan nomor telepon Pondok Pesantren Miftahul Huda Boyolali.

AlamatTumangsari RT.02 / RW.14, Cepogo, Dusun III, Cepogo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57362
Telepon085727542472

3. Pesantren Miftahul Huda Kroya

Berikut alamat dan nomor telepon Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya.

AlamatJalan Cendrawasih, Rumput, Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53282
Telepon081392608347

Segera kontak atau kunjungi lokasi Pesantren Miftahul Huda di masing-masing wilayah guna mendapatkan informasi yang lebih valid.

Akhir Kata

Sekarang Anda sudah mengetahui tentang beberapa Program Pendidikan Pesantren Miftahul Huda melalui pembahasan di atas. Silahkan lakukan persiapan sebelum melakukan pendaftaran dan kontak pihak pengelola pondok untuk informasi program pendidikan lebih lanjut.

Sekian pembahasan mengenai Program Pendidikan PonPes Miftahul Huda dari SekolahPesantren.id. Nantikan informasi menarik lainnya seputar dunia Pondok Pesantren di berbagai wilayah Indonesia yang akan kami update setiap hari.

Sumber Gambar: Admin Sekolah Pesantren