Doa Karuhun Sunda: Pangeusi Diri & Panyipuh Elmu Pangaweruh

Doa Karuhun Sunda – Karuhun atau leluhur memang menjadi simbol ada budaya tradisi orang Jawa. Sehingga tidak heran jika masyarakat Jawa masih mengadakan kegiatan atau ritual ini sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur atau karuhun.

Ketika sedang melaksanakan kegiatan tertentu seperti ritual bakar kemenyan, ada banyak doa yang dipanjatkan untuk karuhun kita. Hal ini dimaksudkan agar roh karuhun bisa lebih tenang serta mengusir roh-roh jahat yang ada disekitar kita.

Ada banyak doa karuhun sunda yang sering dibacakan oleh pemuka agama di daerah tersebut. Namun, kita sebagai orang Jawa modern pasti bingung dengan maksud dari doa-doa tersebut. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang bertanya apa arti dari doa tersebut.

Nah, bagi kamu orang sunda pasti sudah tidak asing lagi dengan doa karuhun. Doa ini memang dipanjatkan untuk mengenang para leluhur kita yang terdahulu. Dan berikut pengertian serta doa karuhun sunda yang bisa kalian ketahui.

Apa Yang Dimaksud Karuhun?

Pasti kalian bingung dengan istilah “Karuhun”? Ya, Karuhun merupakan bahasa Sunda yang memiliki arti Leluhur. Jadi yang dimaksud Karuhun disini adalah Leluhur, Penunggu, Nenek Moyang. Untuk kata Karuhun sendiri sering digunakan oleh orang sunda ketika sedang ngobrol, berbincang dan juga becanda dengan sanak keluarga.

Doa Karuhun Sunda

ritual Susuguh Karuhun

Doa karuhun merupakan doa yang ditunjukan untuk para leluhur kita. Disini khususnya di Jawa memang masih banyak terdapat tradisi tersebut. Dan biasanya dilakukan diderah tertentu yang masih sangat menghormati arwah para leluhurnya. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui doa apa saja yang dipanjatkan untuk para leluhur, berikut ulasannya.

1. Du’a Pangondang Ibu Ratu Kidul

“Bismillahirrohmanirrohim…

Asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammaddarrosulullah…

Bismidat Dalima Putih, Gumilang Cahaya ning Suci ing Wisesa…

Matih Sang Rama Wulung, Ya Ibu Ratu Agung, Sangiang Dangiang Hajah Nyai Dewi Roro Kidul….

Rawung Ka’anjeng Gusti Wali Tunggal…

Laluhur Saka Wayana si Nareng Ka’anjeng Syech Haji Wali Sakti Kudratullah…

Sumerep ing Genuruwah Sang Kremi Pelabuhan Ratu…

Dupe Ciri Wali Purwa tanpa Wekasan…

Tusta Usmaningani Tugtupku Kersaning Allah…”

2. Du’a Pangeusi Diri

“Abdi seja matihahan ,istighfaran ,Subhanalloh seluruh tubuh sedulur papat kalima pancer

Ghoib…Ghoib…Ghoibul…Ghoib sukma sari,sukma rasa,sukma tunggal,sukma akbar

sukma anu ngaraga sukma dina sukma sejatining manusa ngaraga sukma jeung badan kaula

sukma sampurna ning manusa tekad ucap laku lampah amal perbuatan aqli qouli fi’li ghoibi

sumsum balung ,urat lamat ,darah daging ,kulit bulu ,rasa perasaan ,pangawasa ,pengersa ,paninggal

pandingaran ,pangangseu ,kanyaho hirup hurip dzatna ,wujudna sampurna manusa

cai sucina angin,suci seuneu ,suci bumi , suci sir amarah,shawiyah,muthma’inah,lawamah,mardiah,

rodiah menuju li ala kalimatillah.”

3. Du’a Panyipuh Elmu Pangaweruh

“Burr sipuh pangaweruh,pangasahan pangawasa

hurungna ku gusti.lencopna ku allah ta’ala

LAA ILAHA ILALLOH MUHAMMADDUR ROSULULLOH”

4. Jampe Pamulang Teluh I

“Allohuma balik sumpah wahid,roh beureum nyawa bodas

daun di bunteul ku daun

bisi aya nu sirik ti kidul,pamulangkeun deui ka kidul

bisi aya nu sirik ti kaler,pamulangkeun deui ka kaler

bisi aya nu sirik ti wetan,pamulangkeun deui ka wetan

bisi aya nu sirik ti kulon,pamulangkeun deui ka kulon

pur sapamulang,pamulang pamayangsari

sari pamulang rasa,rasa pamulang cahaya

pamulangkeun rasa kaula kanu sirik pidik jail kaniyaya

laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh”

5. Jampe Pamulang Teluh II

“Aing nyaho asal sia ratu teluh ti gunung agung

aing weruh dumuk sia si sang ratu ceda cawal buah reumbay

sang ratu gereleng herang baya, baya tan ku baya

nya sia nu baya ta mah hirup ku pangaweruh

waras ku pangawasa hiding ! hiding ! hiding !

istan ! istan ! istan !

mangprung ka gunung agung ka asal sia ,malik kana diri…”

6. Jampe Pamulang Teluh III

“Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang,

bisi datang penyakit ti kidul, di pulangken deui ka kidul,

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang,

bisi datang penyakit ti kulon, di pulangken deui ka kulon,

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang,

bisi datang penyakit ti kaler, di pulangken deui ka kaler,

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang,

bisi datang penyakit ti wetan, di pulangken deui ka wetan,

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang,

bisi datang penyakit ti luhur, di pulangken deui kaluhur,

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang,

bisi datang penyakit ti handap, di pulangken deui ka handap,

Blek bumi blek langit, blek nu dikawasaken, nya aing nu dikawasaken / nya (…sebutkeun ngaran nu geringna ) nudikawasaken, tawa aing tawa Galunggung ditawa kusang idu putih nu calik di Pangarengan, tawa tawe-tawa tawe di tawa ku sang idu putih ah tawa ku sang idu putih, aing nyaho diratu teluh, Sang Ratu Geleber Putih, nu calik di gunung Gulunggung.”

Kesimpulan

Seperti yang telah kita ketahui diatas jika karuhun adalah leluhur. Jadi sebagai masyarakat Jawa yang masih mengedepankan tradisi tentu sudah tidak asing lagi dengan doa bersama untuk menghormati para leluhur kita. Dalam pelaksanaan doa bersama ini biasanya akan ada beberapa ritual seperti bakar kemenyan serta beberapa hal lain sesuai dengan tradisi didaerah tersebut.

Mungkin hanya ini yang dapat sekolah pesantren sampaikan semoga dengan adanya informasi ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang budaya Islam di Jawa. Namun perlu kalian ingat! sebagai umat muslim kita juga harus bisa membedakan mana yang syariat dan mana yang bukan syariat. Jadi bijaklah dalam melakukan kegiatan atau ritual tertentu.